Om Bohusgeo

Bohusgeo AB är ett fristående konsultföretag som utför geotekniska undersökningar och utredningar. Bohusgeo är personalägt och övertog i januari 2001 den verksamhet som tidigare bedrivits av Bohusläns Geoteknik AB sedan 1980.

Uppdrag

Uppdragen vi utför har stor variation. Allt från mindre enkla uppdrag till avancerade forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi utför uppdrag åt många olika beställarkategorier, vilket vi ser som en styrka. Exempel på beställare är kommuner, privata exploatörer och Trafikverket. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak Västra Götaland, med en viss koncentration till vårt närområde, men vi utför även regelbundet uppdrag i andra delar av landet.

Vi har över 40 års erfarenhet av geotekniska utredningar

Affärsidé

Bohusgeos affärsidé är att utföra geotekniska undersökningar och utredningar med god teknisk kvalitet. Verksamheten bedrivs med egna resurser för fältverksamhet, laboratoriearbeten, redovisning och handläggning.
Bohusgeo vill vara en geoteknisk konsult som är lokalt stark med Västra Götaland som huvudsakligt verksamhetsområde. Genom att fokusera på vårt närområde får vi en mycket god lokalkännedom om markförhållanden och förekommande jordarter.

Vi arbetar med ett Miljö- och kvalitetssystem som är
certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Historik

Start
1980

Bohusgeo bildas i Uddevalla. BBK i Uddevalla äger 51% av aktierna och resterande aktier ägs av J&W i Göteborg. Personalen på Bohusgeo kommer i huvudsak från BBK.

1985

Bohusgeo blir ett helägt dotterbolag till BBK. Verksamheten utökas med eget geotekniskt laboratorium.

1996

BBK köps av VBB Viak (senare Sweco) och Bohusgeo blir ett helägt dotterbolag till VBB Viak.

2001

Bohusgeo blir helägt av personalen.

Nutid
TOP