Tjänster

Geotekniska utredningar

Fält-
undersökningar

Laboratorie-
undersökningar

Fakta

13

anställda

varav 7 geotekniker

2

bandvagnar

för egen fältverksamhet

1

eget laboratorium

med all nödvändig utrustning

40

års erfarenhet

i branschen

"Alltid väl utfört arbete"

mångårig beställare

TOP